Kullanım Sözleşmesi

MailGraf E-Mail Pazarlama Yazılımı Kullanım Sözleşmesi

 MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. Bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacak hizmet sağlayıcı bilgileri;

 1. İşletme Unvanı:
 2. Adresi:
 3. Telefon:
 4. Vergi Dairesi – Vergi No:
 5. E-Posta:

1.2. Bu sözleşmede MailGraf olarak anılacak aracı hizmet sağlayıcı bilgileri;

 1. İşletme Unvanı:
 2. Adres:
 3. Telefon: 
 4. Vergi Dairesi – Vergi No: 
 5. E-Posta:

1.3.   Sözleşmenin tarafları olan MÜŞTERİ ve MailGraf, madde 1.1.2 ve 1.2.2’de belirtilen adresleri yazılı tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

1.4.  Taraflar, yazılı tebligat için kanuni süre içinde yapmak kaydıyla posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi iletişim kanallarıyla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 2 – KONU ve TANIMLAR

2.1 Bu sözleşmenin kurulmasıyla birlikte MailGraf, tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan web tabanlı yazılım/otomasyon programı ile MÜŞTERİ’ye, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayalı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik dahilinde toplu mail/toplu sms göndermesi amacıyla dijital pazarlama ve reklam hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler, MÜŞTERİ’ye ait, önceden izin alınmış veritabanlarına toplu mail/sms gönderilmesini kapsar. Aşağıda sıralanmış şartlar ve  yükümlülükler bu hizmetlerin kullanımı içindir.

2.2 a)Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,

b)Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,

c)Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,

ç)Hizmet sağlayıcı (MÜŞTERİ): Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,

d)Aracı hizmet sağlayıcı (MAILGRAF): Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına, elektronik ticaret ortamına teknik ve fikri alt yapı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

e)Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ifade eder.

f)Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-1.htm

g)Yönetmelik: 6563 sayılı kanuna dayanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik — http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-4.htm

h)Spam: Bir alıcıya, önceden izin alınmaksızın, izinsiz e-posta gönderme durumu.

g)Kullanıcı Paneli: MailGraf yazılımı üzerinde Müşteri’ye özel aktif edilecek olan 1 yıl geçerlilik süresi bulunan hesap / panel. Gönderim kredi paketlerinden ayrı yapıdadır.

Madde 3 – HİZMET SÜRESİ VE HİZMET BEDELİ

3.1 Bu sözleşme, MÜŞTERİ’nin MailGraf tarafından beyan edilen fiyatlara bağlı olarak tercih etmiş olduğu hizmet ödemesini gerçekleştirdiği tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

3.2 MÜŞTERİ’nin isteği üzerine oluşturulacak kullanıcı paneli satın alım tarihinden itibaren 12 ay geçerlilik süresine sahip olacaktır. Geçerlilik süresi bitiminden önce MÜŞTERİ’ye hesap kullanım süresini uzatıp uzatmayacağı hakkında bilgilendirme maili gönderilecek veya telefon ile sözlü olarak bilgi verilecektir.  Kullanıcı paneli aktivasyon süresini uzatıp uzatmamak tamamen MÜŞTERİ’nin takdiridir.

3.3. MÜŞTERİ’ye özel tanımlanan kullanıcı panelinin satın alım tarihinden itibaren 12 ay geçerlilik süresi bulunmaktadır. 12. ay bitmeden önce MailGraf tarafından belirtilecek hizmet bedeli ile kullanıcı paneli aktivasyon süresi 12 ay daha uzatılabilir. 12. Ay içerisinde aktivasyon süresi uzatılmayan kullanıcı panelleri içerisindeki verilerle birlikte kalıcı olarak silinecektir.

3.4 Hizmet bedelleri MailGraf tarafından belirlenir ve dönemin şartlarına bağlı olarak güncellenebilir.

3.5 MailGraf’a ödenen ilgili hizmet ücretlerinin, MailGraf tarafından işbu sözleşmede yer alan taahhütlerin yerine getirildiği sürece geri ödenmesi söz konusu değildir. Ödemeler kredi kartı ya da banka havalesi ile yapılabilir.

3.6 Mevcutta gönderim kredisi bulunmayan veya aralıksız 3 ay süreyle pasif kalan hesapların kapatılması hakkını MailGraf saklı tutar.

3.7 MailGraf, hizmet süresi içinde MÜŞTERİ’ye sağladığı yazılım altyapısının (%99 uptime) aktif olacağını, herhangi bir yazılım güncellemesi veya bakımından dolayı yaşanabilecek aksaklıklar hususunda MÜŞTERİ’den gelecek teknik bilgi taleplerini cevaplamayı taahhüt eder.

3.8 Sözleşmenin ifasına başlanırken öncelikle MÜŞTERİ’den ilgili hizmet bedeli tahsil edilecektir. Tahsilatın ardından MÜŞTERİ’ye işbu sözleşmede taahhüt edilen şartlar yerine getirilecek ve ödemesine istinaden MÜŞTERİ’ye e-fatura e-mail ile iletilecektir.

Madde 4 – ARACI HİZMET SAĞLAYICI (MAILGRAF) SORUMLULUKLARI

4.1 Aracı hizmet sağlayıcı, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir. (Bkz. Yönetmelik Madde 11 / 3)

4.2 MailGraf, her bir e-mail gönderisinin içeriğinde, alıcıların bu e-mailleri almaktan vazgeçebilmeleri için aktif “üyelikten, abonelikten ayrıl” linklerini bulundurur. (Bkz Yönetmelik Madde 11 / 2b)

4.3 Aracı hizmet sağlayıcı;

 1. a) Hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanmış içerikleri gönderir. (Bkz Yönetmelik Madde 11 / 2a)
 2. b) Ticari elektronik iletinin işlenebilmesi ve alınması, verilmesi için gerekli olan yazılım, donanım ile veri tabanı ve yönetim sistemini sağlar.
 3. c) 6563 Sayılı kanuna dayanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik metninde hizmet sağlayıcı için öngörülen yükümlülüklerin ifasına olanak tanır.

4.4 Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar eliyle de gönderebilir.

4.5 Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek veya tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

4.6 Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.

4.7 Servisler sadece uyulması gereken bağlayıcı kurallar yerine getirildiğinde aktif olur.

4.8 MÜŞTERİ’nin göndermiş olduğu HTML tabanlı e-mailler bazı servis sağlayıcıları tarafından görüntülenemeyebilir. MailGraf, MÜŞTERİ’nin yükleyeceği HTML tabanlı e-maillerin doğruluğunu test eder ancak gönderdiği kişilerin bilgisayarları ya da servis sağlayıcılarının ayarlarının bunu aynen görüntülemeye göre ayarlandığının garantisini veremez.

4.9 MailGraf MÜŞTERİ’nin herhangi bir üye listesini ya da müşteri bilgilerini Servislerde kastedilenden başka bir amaçla kullanamaz. (Bkz 6563 Kanun Madde 10 / 1a)

4.10 MailGraf tarafından zaman zaman gerçekleştirilen sistem güncellemelerini ve değişen gizlilik politikaları MÜŞTERİ’ye bildirilir.

4.11 MailGraf, MÜŞTERİ’ ye ait olan hiçbir veriyi, istatistiği, materyali üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. (Bkz 6563 Kanun Madde 10 / 1b)

4.12 Bu sözleşmede bahsedilen konulara rağmen MailGraf ’ın herhangi bir sebeple MÜŞTERİ’ye karşı zararlardan dolayı sorumluluğu bulunursa eylemin biçimine bakmaksızın bu sorumluluk MÜŞTERİ’nin hizmet için ödemiş olduğu bedele oranla sınırlandırılacaktır.

4.13 MailGraf, yurtdışında bulunan sunucularla hizmet vermektedir. Bu sunucularda oluşabilecek arıza, elektrik kesintisi ve benzeri limitsiz oluşabilecek sebeplerden dolayı meydana gelen veri kayıplarından sorumlu değildir.

Madde 5 – HİZMET SAĞLAYICI (MÜŞTERİ) SORUMLULUKLARI

5.1 Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak şartıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. (Bkz 6563 Kanun Madde 6 / 1)

5.2 İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, kısa mesaj numarası, MERSIS numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır. (Bkz. 6563 Kanun Madde 3)

5.3 İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.

5.4 Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Hizmet sağlayıcı MÜŞTERİ, ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletilerde buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. (Bkz 6563 Kanun Madde 9 / 1)

5.5 Bildirim alma ret bildiriminin ardından hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur. (Bkz 6563 Kanun Madde 8 / 3) (Bkz Yönetmelik Madde 10 / 1)

5.6 MÜŞTERİ bu yazılımı sadece kendi işini geliştirmek için kullanmalıdır. Abonelik hakkını bir ücret karşılığında üçüncü taraflara devretmemeyi taahhüt eder.

5.7 MÜŞTERİ servisleri kullanırken yapmış olduğu bu anlaşmaya ve geçerli olan tüm yasalara (6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik) uyacağını taahhüt eder.

5.8 MÜŞTERİ, E-bülten taslaklarında 6563 sayılı kanun gereği bulunması zorunlu, aracı hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan Abonelikten ayrılma linkini ve MailGraf aracı hizmet sağlayıcı bilgisini hiçbir şekilde silmemelidir. ( Bkz Yönetmelik Madde 9 / 4 )

5.9 MÜŞTERİ, Göndereceği e-bültenlerin altında bir uyarı metni ile birlikte geçerli bir iletişim e-mail adresi bulundurmalıdır. Bu uyarı metinlerini kasten sildiği tespit edilen hesaplar 24-48 saat askıya alınır. Durumun devam ettirilmesi halinde mail kullanım hesabı kalıcı olarak kullanıma kapatılır. Örnek Metin (Abonelikten Ayrıl): Bizden bildirim e-postaları almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız. Her türlü şikayet, görüş ve önerileriniz için xxx@xxxxxx.com email adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5.10 MÜŞTERİ, Göndereceği e-bültenlerin alt bölümünde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun gereği hizmet aldığı aracı hizmet sağlayıcı (MailGraf)’ın tanınmasını sağlayan bir logo bulundurmalıdır. Bu logonun silinmesi halinde kullanıcı hesabı 24-48 saat askıya alınır. Durumun devam ettirilmesi halinde mail kullanım hesabı kalıcı olarak kullanıma kapatılır.

Madde 6 – SERVİSLER VE TEKNİK DESTEK

6.1 MailGraf, belirlenen çalışma saatleri içerisinde MÜŞTERİ’ye telefon ve e-mail yoluyla ücretsiz destek verir. Mesai saati dışında oluşabilecek özel durumlarda MailGraf’ın web sitesinde belirtilen (iletisim@mailgraf.com) e-mail adresi üzerinden destek verilir.

6.2 MailGraf, MÜŞTERİ’ye hizmet satın alımının ardından, uzak masaüstü bağlantı yazılımları aracılığıyla bağlantı kurarak bir defaya mahsus ücretsiz online eğitim ve sistem kullanım bilgilendirmesi yapacaktır.

6.3 MÜŞTERİ’nin belirleyeceği bir adrese gidilmek suretiyle yerinde verilecek sistem kullanım eğitimleri ücretli olup bu ücreti MailGraf belirler.

Madde 7 – HİZMETİ SONLANDIRMA VE İADE

7.1 MÜŞTERİ; Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar MailGraf’a aittir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2 MailGraf, MÜŞTERİ’ye ait mailing hizmetinin sonlandırılma tarihinden sonraki 30 (otuz) gün içerisinde kullanıcı panelindeki istatistik bilgileri, email listelerini, email taslaklarını kalıcı olarak siler.

7.3 MÜŞTERİ kullanıcı panelini 90 (doksan) günden daha uzun bir süre içinde işletmezse hesap pasif duruma düşer. MailGraf bu kullanıcı panelini pasif olarak işaretler.

7.4 Aylık ücretli kullanılan hesapların geçerlilik süresi satın alım tarihinden itibaren 30 gündür. Aylık abonelik bedeli ödenmeyen hesaplar pasif olarak işaretlenir.

7.5 MÜŞTERİ, işbu sözleşme kurulduktan sonraki ilk 14 (ondört) gün içerisinde kullanıcı panelinden mail gönderimi gerçekleştirmemişse ürün/hizmeti iade edebilir.

7.6 MailGraf, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmede ve kanunda yer alan kuralların birini ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda bu sözleşmeyi ve servisleri herhangi bir zamanda sebepli veya sebepsiz beyanlı ya da beyansız bir biçimde sonlandırabilir.

Madde 8 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1 MÜŞTERİ ve MailGraf, işbu sözleşme, kanun ve yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği verilerin muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludurlar.

8.2 Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerekir.

8.3 MailGraf, bu hizmet sözleşmesinin ardından verimli hizmet sunabilmek için MÜŞTERİ’den edindiği e-mail, adres, telefon vb iletişim bilgilerini hizmet süresi boyunca güven içerisinde saklayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ dilediği zaman bu verilerin kullanılması ve işlenmesi konusunda MailGraf’a müracaat ederek silinmesini veya değiştirilmesini talep edebilir.

Madde 9 – SİSTEM GEREKLİLİKLERİ

MailGraf’ın sağladığı yazılımı kullanabilmek için bir kişisel bilgisayar, internet bağlantısı, İnternet Explorer 6.0 veya üst versiyonları, Google Chrome, Mozilla Firefox (tavsiye edilen) ve benzeri internet tarayıcılar gerekmektedir.

Madde 10 – E-MAIL VE İZİNLİ E-PAZARLAMA UYGULAMALARI

10.1 Her türlü kullanım, önceden izin alınan hedef kitleye yapılacaktır.(Not: Satın alınmış, önceden izin alınmamış toplu mail listelerine gönderim yapmak yasal değildir. Eğer bu konu hakkında MÜŞTERİ’nin detaylı bilgi ve destek ihtiyacı varsa MailGraf’a müracaat edebilir).

10.2 MÜŞTERİ, önceden izin alınmadan elde edilen e-mail adreslerine elektronik posta gönderemez. Kanunlara aykırı yapılan gönderimlerin ardından MÜŞTERİ’nin üstleneceği kanuni sorumluluklar MailGraf aracı hizmet sağlayıcısı’ nı hiçbir şekilde bağlamaz.

Madde 11 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

11.1 Anlaşma kanun maddelerindeki ihtilafa, kanunlara ve tercihe bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti devlet yasaları tarafından yönetilecektir. Anlaşma ile ilgili tüm yasal mevzular Türkiye’de devlet mahkemelerine götürülecektir.

11.2 Anlaşma çerçevesi altındaki herhangi bir hakkın kullanımı sonucu oluşabilecek bir ihtilafta haklı olan taraf masraflarının ve avukatlık ücretinin karşılanması konusunda hak sahibidir.

11.3 Anlaşma çerçevesi altındaki herhangi bir hakkın kullanımı sonucu oluşabilecek bir ihtilafta haklı olan taraf masraflarının ve avukatlık ücretinin karşılanması konusunda hak sahibidir.

11 (onbir) madde ve 7 (yedi) sayfadan oluşan işbu sözleşme   XX / XX / XXXX tarihinde tek nüsha olarak düzenlenmiş, MailGraf tarafından kaşe imza edilerek MÜŞTERİ’ye e-posta ile gönderilmiştir. MÜŞTERİ de bu sayfaları kaşe imza etmek suretiyle e-mail ile MailGraf’a iletmelidir.[/mpc_textblock]

Menü